Twój partner z zakresu Smart Grids

Smart Metering i Smart Grid możliwe z Szerokopasmowym PLC

PPC Power Plus Communications AG Smart Metering Smart Grids

Smart Metering w czasie rzeczywistym

Od kilku lat istnieje ogólna tendencja przyspieszenia w kierunku Smart Metering przez decyzje polityczne w Uniii Europejskiej i jej krajach członkowskich takich jak Republika Federalna Niemiec.
Europejska dyrektywa Komisji 2006/32/EG nawiązująca do efektywności energetycznej i usług energetycznych, wymaga inteligentnych sieci, które są obowiązkowo oparte są na infrastrukturrze inteligentnych systemów pomiarowych. Również zintegrowany program energii i klimatu planuje wprowadzenie inteligentnych liczników w ciągu najbliższych sześciu lat.

więcej

PPC Power Plus Communications AG Breitband-Powerline

Smart Grids: Internet z gniazdka

Inteligentne sieci elektroenergetyczne przyszłości, inteligentne sieci, są na równi ważne z odnawialnymi źródłami energii i systemi gromadzenia energii w rozwoju systemów zaopatrzenia w energię. Inteligencja w sieciach elektroenergetycznych zapewni znaczny potencjał oszczędności, wyższą wydajność energetyczną i redukcję emisji CO2.

więcej

PPC Power Plus Communications AG Presse Englisch

Innowacje przez doświadczenie

Jako wiodący dostawca usług szerokopasmowych systemów PLC Power Plus Communications (PPC) oferuje już dziś kluczowe technologie dla dostawców energii spełniające wymogi przyszłości.

Z naszymi przyszłościowymi rozwiązaniami dla inteligentnych systemów pomiarowych i inteligentnych sieci postawiliśmy punkt odniesienia do automatycznego odczytu liczników (AMR), jak również dla całego obszaru, systemów komunikacji w czasie rzeczywistym.

Wspólnie rozwijamy przyszłość – otwieramy dodatkowe korzyści i oferujemy swoim klientom nowe, innowacyjne usługi. Nasze otwarte, standardowe rozwiązanie szerokopasmowego PLC i nasze wieloletnie doświadczenie zapewnia bezpieczeństwo Waszych inwestycji.

więcej