Nasza oferta

BPL Smart Metering Pilot” jest pierwszym krokiem dla niezależnej instalacji i samodzielnej rozbudowy systemu Smart Metering w oparciu o rozwiązanie BPL przez dostawcę energii. Umożliwia także rozszerzenie na inne aplikacje, takie jak reakcja na popyt lub kontrolę i nadzór zdecentralizowanych obiektów wytwarzania energii.
PPC przewiduje dla pilotażowej instalacji zarządzanie projektem oraz następujące dodatkowe usługi:

  • Planowanie pilotażowej instalacji Smart BPL.
  • Planowanie sieci BPL i wsparcie dla planowania szkieletu BPL.
  • Dostawa uzgodnionej liczby liczników elektronicznych.
  • Dostarczenie niezbędnych urządzeń BPL (Head-End, Repeater, Gateway) i niezbędnych materiałów do połączenia urządzeń z siecią energetyczną.
  • Stworzenie rezerwy wymaganej dla serwera danych dotyczącej przechowywania danych z liczników za okres 3 miesięcy.
  • Udostępnienie wymaganego oprogramowania do zarządzania siecią na okres 3 miesięcy.
  • Poinstruowanie klienta w zakresie zainstalowanej sieci BPL.

Po pisemnym zamówieniu, gotowe do pracy sieci BPL jest zazwyczaj przekazywana do eksploatacji przez klienta w ciągu 4 tygodni.

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami