Inteligencja sieci energetycznych

Smart Grid umożliwia różnorodne sposoby monitoringu i kontroli procesów

Inteligentne sieci są integralną częścią strategii w celu spełnienia obowiązku dyrektywy unijnej UE 2006/32/WE “Efektywnego wykorzystania energii i usług energetycznych”.

Inteligentne sieci zostaną opracowane
w oparciu o obowiązkowe struktury inteligentnego systemu pomiarowego Smart Metering.
Inteligentne sieci obejmują część konsumentską i decentralizują ją, przybliżając konsumpcję do jednostek produkcyjnych.

Komunikacja Broadbandpowerline BPL będzie odgrywać istotną rolę w strukturze inteligentnych sieci energetycznych.

Nasze technologia BPL opiera się na światowych standardach transmisji danych, protokole internetowym (IP) i otwartych interfejsach.

Tak więc zapewniamy elastyczność i bezpieczeństwo w przyszłości.

Używając urządzeń szerokopasmowego PLC można tworzyć standardowe platformy komunikacyjne dla wszystkich zastosowań inteligentnych systemów pomiarowych w Smart Grid, co czyni możliwym dostęp czasie rzeczywistym do wszystkich aplikacji.

Inteligentne sieci (smart grids) są kluczową technologią dla zdecentralizowanych systemów energetycznych, które ułatwiają integrację klientów na rynku, dostarczają nowych usług i zapewniają większą wydajność energii i redukcję kosztów energii przesyłanej w sieci.

Ich wprowadzenie spowoduje podobnie jak w telefonach komórkowych i Internecie zwielokrotnienie na rynku nowych aplikacji i produktów.

Inteligentne systemy pomiarowe (smart meterig) i inteligentne sieci (smart grids) mają kluczowe znaczenie dla przyszłych tendencji naszych systemów zaopatrzenia w energię. Wprowadzenie nowych produktów i usług, stworzy potencjalne oszczędności i będzie można korzystać z wyższej efektywności energetycznej.