Smart Metering w czasie rzeczywistym

Niektóre komponenty dla “internetu z gniazdka” są już dostępne, inne są nadal w fazie rozwoju. Do tej pory poszczególne elementy mogą być połączone wzajemnie z trudem. PPC zamyka liczne luki w jego najważniejszej ideii: funkcje naszego systemu szerokopasmowej PLC są niezależnie od producenta miernika i pozwalają użyć do integracji standardowe interfejsy mierników (liczników) wszystkich mediów: prąd, woda gaz i cieplny.

Istniejące sieci niskiego i średniego napięcia są stosowane z BPL w zakresie częstotliwości od około 1 do 30 MHz dla dwukierunkowej komunikacji danych w czasie rzeczywistym. Brama BPL, pobiera dane z inteligentnych liczników w sieci elektroenergetycznej w ciągu kilku sekund i sprawia, że dane dotyczące zużycia energii dostępnej do użycia natychmiast. Również Klient może monitorować swoje dane w dowolnym momencie, np. przez bezpieczne połączenie internetowe.